Voeding voor een gezond en duurzaam leven

De Jump Movement gespreksmethode gaat uit van een aantal principes:

Een Jump bestaat altijd uit dezelfde 7 stappen. Deze worden precies gevolgd zoals beschreven in het draaiboek.
Er wordt gewerkt met een timer. Iedereen krijgt evenveel tijd om te spreken en dus evenveel aandacht.
Iedereen is gelijk in een Jump. Er zijn geen leiders, coaches of trainers.
Een Jump groep bestaat uit maximaal 6 personen. Zijn er meer dan 6 deelnemers, dan is het goed om de groep te splitsen in meer groepen.
Alles wat binnen de groep gezegd wordt blijft tussen de groepsleden.

EN:

Iedereen kan en mag Jumpen. Je hebt van niemand toestemming nodig.
Het draaiboek vind je op de website www.jumpmovement.com.
Er zijn versies in meer talen te vinden, maar ook een draaiboek om met kinderen te Jumpen en er is een solo-draaiboek.

Je kunt ook Jumpen aan de hand van de Jump Movement app.
Ga naar de Google Play Store of de Apple App Store en zoek op Jump Movement.

If we all jump, we will move the world.

Jump Movement is een eenvoudige en laagdrempelige gespreksmethode die mensen in beweging brengt in de richting van hun eigen of een collectieve ambitie.